Εμπιστοσύνη από χιλιάδες πελάτες, ιδιώτες & επιχειρησεις

Στο πρακτορείο μας, www.asfaleies.insure (ιστοσελίδα του ασφαλιστικού πρακτορείου CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.), έχουμε μελετήσει τις ανάγκες ανθρώπων και επιχειρήσεων και έχουμε αναπτύξει πρωτοποριακά προγράμματα, με ευαισθησία και τεχνογνωσία. Το κυριότερο είναι ότι τα προγράμματα αυτά είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στο μέγεθος και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου ή κάθε επιχείρησης, είτε απασχολεί μικρό, είτε μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Η πορεία μας μέχρι σήμερα και οι ΑΤΟΜΙΚΕΣ και ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ που έχουμε προσφέρει, έχουν βοηθήσει σημαντικά τους πελάτες μας στη επίτευξη των στόχων τους και αποτελούν εγγύηση και για τη δική σας ατομική ή ομαδική ασφάλιση.

Στη φιλοσοφία μας προτεραιότητα έχουν η συνέπεια και η προσήλωση στην τήρηση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Οι συνεργασίες μας και η καλή μας σχέση με σημαντικές εταιρίες του κλάδου, μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε τα πιο οικονομικά και αποτελεσματικά προγράμματα προσαρμοσμένα αποκλειστικά στις ανάγκες της οικογένειάς σας ή της επιχείρησής σας.

Είμαστε κοντά σας, όταν μεταβάλλονται οι ανάγκες σας, ώστε να προσαρμόσουμε την ασφάλισή σας στα νέα δεδομένα.

Μιλάμε προσωπικά μαζί σας μέσα σε ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον κατανόησης και αμοιβαίας συνεργασίας.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *