ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ CYD

Στο σύγχρονο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην καλή εικόνα της επιχείρησης, στην απρόσκοπτη λειτουργία της, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας είναι η Ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων.

Το ανθρώπινο δυναμικό και η ποιότητά του είναι ίσως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο για μια επιχείρηση, ενώ και η μισθοδοσία αποτελεί από τις μεγαλύτερες πάγιες δαπάνες μιας επιχείρησης. Για αυτό οι άνθρωποι που εργάζονται σε μια επιχείρηση πρέπει να είναι ευχαριστημένοι και να αισθάνονται σιγουριά, ώστε να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα, να στηρίζουν την επιχείρηση και να μην επιδιώκουν τη μετακίνησή τους σε μια άλλη.

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και σκληρού ανταγωνισμού το να αισθάνονται οι εργαζόμενοι σιγουριά και ασφάλεια για τους ίδιους και την οικογένειά τους, αλλά και για την επαγγελματική τους εξέλιξη, αποτελεί τη στέρεα βάση για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Πέρα από επιχειρήσεις η CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. ειδικεύεται σε μια σειρά ασφαλίσεων που αφορούν σε ομάδες που δεν αφορούν αποκλειστικά σε εργαζόμενους, όπως αθλητικά σωματεία, σύλλογοι κλπ.

Γιατί να εμπιστευτείτε τη CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε

Γιατί στη CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. έχουμε μελετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και έχουμε αναπτύξει πρωτοποριακά προγράμματα, με ευαισθησία και τεχνογνωσία. Το κυριότερο είναι ότι τα προγράμματα αυτά είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στο μέγεθος και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, είτε απασχολεί μικρό, είτε μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Γιατί η πορεία μας μέχρι σήμερα και οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ που έχουμε προσφέρει έχουν βοηθήσει σημαντικά τους πελάτες μας στη επίτευξη των στόχων τους και αποτελούν εγγύηση και για τη δική σας ομαδική ασφάλιση.

Γιατί στη φιλοσοφία μας προτεραιότητα έχουν η συνέπεια και η προσήλωση στην τήρηση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Γιατί οι συνεργασίες μας και η καλή μας σχέση με σημαντικές εταιρίες του κλάδου, μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε τα πιο οικονομικά και αποτελεσματικά προγράμματα προσαρμοσμένα αποκλειστικά στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Γιατί είμαστε κοντά σας, όταν μεταβάλλονται οι ανάγκες σας, ώστε να προσαρμόσουμε την ασφάλισή σας στα νέα δεδομένα.

Γιατί μιλάμε προσωπικά μαζί σας μέσα σε ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον κατανόησης και αμοιβαίας συνεργασίας.

Οφέλη για την επιχείρηση μια ομαδική ασφάλιση στη CYD

Κάθε επιχείρηση έχει ως πρώτιστο μέλημα να δημιουργήσει το ιδανικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτό απαιτεί εμπειρία, γνώση, υψηλή τεχνογνωσία στο management και αρκετά χρήματα σε υποδομές και προγράμματα οργάνωσης.

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ της CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. αποτελείτο το πιο αποτελεσματικό και πάνω από όλα προσιτό «εργαλείο» για κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη να επιτύχει το στόχο της δημιουργώντας το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον.

Προσδίδει κύρος στην εικόνα της και συμβάλλει στην προβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

Διασφαλίζει το καλό κλίμα μέσα στην επιχείρηση, ενισχύει το «δέσιμο» του εργαζόμενου μαζί της και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Αποτρέπει τη διαρροή σημαντικών και έμπειρων στελεχών προς ανταγωνιστικές εταιρίες.

Αποτελεί αντίστοιχα πόλο έλξης για την προσέλκυση ικανών στελεχών της αγοράς
Περιορίζει τις οικονομικές απώλειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

Επί πλέον η νομοθεσία παρέχει σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις , ώστε να δημιουργήσουν Ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας & σύνταξης. Για παράδειγμα στα συνταξιοδοτικά προγράμματα οι εισφορές του εργοδότη, εκπίπτουν πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα.

Οφέλη για τους εργαζόμενους

Οι παροχές ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της CYD είναι σημαντικές για τους εργαζόμενους και συμβάλλουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στην ποιοτική τους αναβάθμιση.

Αναπληρώνει πιθανές ελλείψεις στις παροχές του κοινωνικού φορέα.
Λειτουργεί αντισταθμιστικά στη μείωση του εισοδήματος του εργαζόμενου σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.

Συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας της ζωής του εργαζόμενου, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ προσφέρει κάλυψη στην οικογένειά του σε περίπτωση ατυχήματος, ανικανότητας για εργασία ή απώλειας της ζωής του.

Προσφέρει τη δυνατότητα διεύρυνσης των καλύψεων και παροχών υψηλής ποιότητας και στα μέλη της οικογένειάς του με πολύ χαμηλό κόστος, κάνοντας προσιτή την ασφάλιση για όλους σε μια εποχή που η κοινωνική ασφάλιση αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Ευρύ φάσμα από σύγχρονες καλύψεις

Οι καλύψεις που παρέχει μια ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ της CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε αφορούν ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει δαπάνες για πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας, ασφάλεια ζωής, μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, απώλεια εισοδήματος από πρόσκαιρη ανικανότητα, πρόσθετες καλύψεις για τα μέλη της οικογένειας του εργαζόμενου κ.ά.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt