ασφαλεια σπιτιου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. προσφέρει απόλυτη ασφαλιστική προστασία και σε δανειοδοτούμενα ακίνητα, με στόχο όχι μόνο να καλύψει τη νομική σας υποχρέωση, αφού η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι υποχρεωτική, αλλά να προστατέψει πραγματικά την κατοικία της οικογένειάς σας που με το μόχθο και την εργασία σας αποπληρώνετε κάθε μήνα.

Οι συνεργάτες μας είναι στη διάθεση σας για να σας ενημερώσουν για τις καλύψεις που εξασφαλίζουν όχι μόνο το δάνειο, αλλά την πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου σας, αλλά και εσάς για οποιαδήποτε αξίωση από ζημιές που μπορούν να προκληθούν σε τρίτους.

Φιλοσοφία μας είναι, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση με στόχο οποιαδήποτε ζημιά να μπορεί να αποκατασταθεί στην πραγματική της αξία, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα ζωής της οικογένειάς σας.

Οι καλύψεις που σας προσφέρουμε αφορούν τόσο στο κτίριο, όσο και στο περιεχόμενό του και περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές καλύψεις αλλά και συμπληρωματικές για αυξημένη προστασία

Καλύψεις

Πυρκαγιά – κεραυνός

Πυρκαγιά από δάσος

Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα

Πτώση αεροσκαφών

Πρόσκρουση οχήματος

Έκρηξη από κάθε αιτία

Ζημιές εξ’ αιτίας υψηλής θερμοκρασίας

Έξοδα πυρόσβεσης & ζημιές κατά την πυρόσβεση μέχρι το 20% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου

Καπνός

Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγω ζημίας από ασφαλιζόμενο κίνδυνο

Σεισμός

Ασφάλιση σε αξία καινούργιου

Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημιάς

Χιόνι – παγετός – χαλάζι

Διαρροή σωληνώσεων

Κλοπή για το περιεχόμενο

Ζημιές εξ’ αιτίας κλοπής

Τρομοκρατικές ενέργειες

Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες

Κακόβουλες βλάβες

Ίδιες ζημιές έκρηξης λέβητα κεντρικής θέρμανσης

Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών

Βραχυκύκλωμα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της κατοικίας μου;

Στην Ελλάδα, η ασφάλιση κατοικίας δεν είναι, ακόμα, υποχρεωτική. Παρά μόνο στην περίπτωση που το σπίτι έχει αγοραστεί με στεγαστικό δάνειο, το οποίο δεν έχει αποπληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής του δανείου, η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη.

Μπορώ ως δανειολήπτης να επιλέξω όποια ασφαλιστική εταιρία επιθυμώ;

Παλαιότερα, αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αφού το ακίνητο ασφαλιζόταν στην εταιρεία, που υποδείκνυε η τράπεζα. Σήμερα όμως ο ασφαλιζόμενος μπορεί να αναζητήσει το ασφαλιστικό πακέτο που θεωρεί πιο συμφέρον σύμφωνα με τις ανάγκες του και να επιλέξει οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία επιθυμεί.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, κάθε τράπεζα οφείλει να κάνει δεκτό οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας, που περιλαμβάνει τις καλύψεις που απαιτούνται από τη δανειακή σύμβαση.

Ποιες καλύψεις απαιτεί η δανειακή σύμβαση;

Η υποχρεωτική ασφάλιση κατοικίας που προβλέπεται από τις δανειακές συμβάσεις συνήθως απαιτεί τις καλύψεις σεισμού και πυρκαγιάς. Ωστόσο κάποιες τράπεζες απαιτούν επιπλέον καλύψεις, όπως διαρροή/ θραύση σωληνώσεων, καιρικά φαινόμενα κ.α.

Πώς υπολογίζεται η ασφαλιζόμενη αξία;

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τράπεζες ζητούν να ασφαλίσουν στην αξία του δανείου, ώστε να είναι απόλυτα καλυμμένες ότι θα εξασφαλίσουν τα χρήματά τους Αν αυτή όμως η αξία αυτή είναι μικρότερη της πραγματικής αξίας ανακατασκευής, τότε το σπίτι είναι υποασφαλισμένο. Αυτό σημαίνει ότι θα αποζημιωθείτε αναλογικά  και όχι σε ολόκληρο το ποσό της ζημιάς.  Για αυτό είναι καλό να συζητάτε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για το πώς θα εξασφαλιστείτε εσείς και όχι μόνο η Τράπεζα. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος της CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. μπορεί να σας ενημερώσει για το πώς θα επιτύχετε την πληρέστερη κάλυψη σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt