Κάθε επιχείρηση, που διαθέτει είτε δύο αυτοκίνητα, είτε ένα μεγάλο στόλο από οχήματα, ξέρει πως ένα σημαντικό κομμάτι της επένδυσής της βρίσκεται στο δρόμο, εκτεθειμένο καθημερινά και για πολλές ώρες σε κινδύνους.

Για αυτό πρέπει να προστατεύσει σωστά και αποτελεσματικά την επένδυσή της ώστε να μην έχει οικονομικές ζημιές, ούτε προβλήματα στην καθημερινή της λειτουργία και στην εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η ασφάλιση του στόλου οχημάτων είναι μια περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία αφού αφορά σε πολλά και διαφορετικά οχήματα, σε διαφορετικούς στόλους αυτοκινήτων, σε διαφορετικούς φορείς (επιχείρηση, δημόσιοι οργανισμοί δήμοι κλπ) και σε διαφορετικές συμπεριφορές οδηγών. Για αυτό απαιτεί στενή συνεργασία με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και σωστή εκτίμηση των αναγκών σας.

Οι συνεργάτες σας στην CYD ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις ασφαλίσεις στόλων αυτοκινήτων και μπορούν να συνθέσουν για λογαριασμό σας το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα, αποκλειστικά για τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δεν φροντίζουν απλά για την προστασία της κινητής σας περιουσίας, αλλά δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο κεφάλαιο άνθρωπος και στους συνεργάτες σας που αποτελούν το πιο πολύτιμο στοιχείο για την επένδυσή σας και την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Πάνω από όλα μπορούν να σας εξασφαλίσουν τις καλύτερες καλύψεις στις πιο οικονομικές τιμές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησής σας. Συζητήστε μαζί μας για τις εκπτώσεις που μπορούμε να επιτύχουμε για σας ανάλογα με τον αριθμό των οχημάτων σας.

Καλύψεις για ασφάλιση οχημάτων

Αστική ευθύνη προς τρίτους

Αφορά σε ζημιές ή βλάβες που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και αφορούν σε τραυματισμό, θανατηφόρο τραυματισμό ή πρόκληση σωματικών βλαβών σε τρίτα πρόσωπα, υλικές ζημιές, ψυχική οδύνη κλπ

Νομική Προστασία

Αφορά στα έξοδα παροχής νομικής υποστήριξης στα οποία υποβάλλεται ο Ασφαλιζόμενος για υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος κατά το χρόνο ασφάλισής του.

Φροντίδα Ατυχήματος

Αφορά σε μια σειρά από ενέργειες που σας υποστηρίζουν σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος, όπως συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος, λήψη φωτογραφιών, ρυμούλκηση οχήματος κλπ.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Αφορά στην κάλυψη του Ασφαλιζόμενου οδηγού για ατύχημα που θα συμβεί κατά την οδήγηση του ασφαλιζόμενου οχήματος και θα έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τη μόνιμη ολική ανικανότητά του

Αστική Ευθύνη Πυρκαϊάς

Αφορά στην Αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έναντι απαιτήσεων τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά του ασφαλιζόμενου οχήματος, που δεν σχετίζεται με την κυκλοφορία του.

Ολική και Μερική κλοπή

Καλύπτεται η κλοπή του ασφαλιζόμενου οχήματος (ολική ή μερική) ύστερα από ληστεία ή διάρρηξή του.

Θραύση κρυστάλλων (προαιρετικά)

Αφορά στις υλικές ζημιές στα τζάμια του ασφαλιζόμενου οχήματος στο παρμπρίζ στα περιμετρικά κρύσταλλα, μετά από θραύση τους που οφείλεται σε τυχαίο συμβάν.

Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αφορά σε υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο όχημα από τη σύγκρουσή του εντός Ελλάδας με τρίτο όχημα που είναι ανασφάλιστο και ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για το ατύχημα.

Ζημιές από φυσικά φαινόμενα

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση κλπ.

Οδική βοήθεια

Ρυμούλκηση ή επισκευή του οχήματος σε όλη την Ελλάδα σε περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε μηχανική βλάβη ή ατύχημα.

Συμπληρωματικές καλύψεις

  • Αποζημίωση για αντικατάσταση κλειδιών
  • Αποζημίωση για απώλεια εγγράφων
  • Κάλυψη ζημιών αερόσακων
  • Ολική καταστροφή από ίδιες ζημιές
  • Κάλυψη ίδιων ζημιών από κακόβουλες πράξεις
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt